Nâng cao năng lực
vận tải Việt Nam

Keyway Technology

Cung ứng giải pháp CNTT trong lĩnh vực vận tải

Keyway Technology tự hào là đơn vị cung ứng giải pháp CNTT cho các doanh nghiệp vận tải lớn thuộc nhiều loại hình vận tải khác nhau như vận tải hành khách, hàng hóa, dịch vụ logistic, cảng, hải quan …

Dự án đang triển khai

Hệ thống
kết nối cung cầu
trong vận tải container

Con người của chúng tôi

Vũ Việt Hà​

CEO

Đỗ Quang Tiến​

Chairman

Phan M. Cường​

Project Manager

Nguyễn T. Thiệp​

Public communication

Đặng Đình Mạnh

Tech leader

Địa chỉ

17/167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại

0364.682.286

Email

info@keyway.vn

Scroll to top